Kancelaria Prawna GrawaLex zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki doświadczeniu w reprezentowaniu zarówno pracowników jak i pracodawców posiadamy bezcenne doświadczenie, które pozwala nam osiągać rezultaty jakich oczekują nasi klienci.

Dział prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zajmuje się takimi zagadnieniami jak:

 • obowiązki pracodawcy i pracownika (w tym odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika);
 • umowy o zakazie konkurencji;
 • mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie w zatrudnieniu;
 • regulacje dotyczące umów o pracę, zlecenia, o dzieło;
 • ustalenie stosunku pracy;
 • rozwiązanie umowy o pracę;
 • czas pracy, urlopy: wypoczynkowe, bezpłatne, wychowawcze;
 • układy zbiorowe pracy, spory zbiorowe;
 • regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • emerytury i renty, zasiłki i świadczenia specjalne;
 • spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Skontaktuj się z nami:
e-mail: kancelaria@grawalex.pl
telefon: +48 507 514 444