Jako nowoczesna Kancelaria Prawna korzystamy także z  Elektronicznego Postępowania Upominawczego..  Cechą charakterystyczną EPU jest fakt, iż wszelkie pisma procesowe powoda, w tym również pozew, sporządzane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie kosztów postępowania oraz nakładu pracy koniecznego do uzyskania prawomocnego orzeczenia, w szczególności w sytuacji, w której koniecznym staje się prowadzenie postępowań sądowych w skali masowej. Możliwość niemalże jednoczesnego skierowania do sądu setek spraw (poprzez tzw. paczki pozwów), brak konieczności czasochłonnego drukowania i gromadzenia dokumentacji czy niższe koszty wpisów sądowych.