Nowoczesna Kancelaria

Jako nowoczesna Kancelaria Prawna korzystamy także z  Elektronicznego Postępowania Upominawczego..  Cechą charakterystyczną EPU jest fakt, iż wszelkie pisma procesowe powoda, w tym również pozew, sporządzane są wyłącznie w formie elektronicznej. Rozwiązanie to pozwala...